Ing. Miloš Krump: Pekingské zelí - Brassica rapa var. pekinensis
Synonyma: Brassica pekinesis

Další názvy: brukev pekingská

Brassica rapa var. pekinensis je jednoletá zelena z čeledi Brassicaceae s poměrně krátkou vegetační dobou. Vytváří růžici přisedlých oválných listů, mírně zkadeřených s výraznou bělavou nervaturou a s výrazně srostlým řapíkem. Tvoří tzv. centrální kónickou, válcovitou nebo soudečkovitou hlávku o hmotnosti od 500 do 3500 g různé pevnosti. Květní lodyhy jsou rozvětvené asi 0,8 mm vysoké. Květy jsou žluté a cizosprašné. Plodem je šešule.

Brassica rapa var. pekinensis je významná salátová zelenina, krátkodobě skladovatelná, do značné míry nahradily rychlený hlávkový salát.

Brassica rapa var. pekinensis obsahuje okolo 5 % sušiny, 1,1 % bílkovin, 1 až 1,6 % glycidů, 0,7 % popelovin a 1,6 % vlákniny. Je zde také zastoupen vyšší obsah kyseliny l-askorbové. Z minerálních látek je zde zastoupen Na, K, Ca, Mg a Fe.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.