Ing. Miloš Krump: Salát ledový - Lactuta sativa var. capitata nidus
Salát ledový náleží do čeledi Asteraceae. Pochází z USA. Název ledový znamená, že listy mají typický sklovitý povrch a jsou jakoby zkřehlé mrazem.
Salát ledový se dělí na:
- typ světlejší
- typ s červeným nádechem
- typ s temně zelenými listy

Listy jsou křehké konzistence a jsou velice chutné. Je vhodný pro pěstování v letním a podzimním období.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.