Ing. Miloš Krump: Zemina versus hlína
Zemina jiným slovem půda je zpracovaná živá hmota, ve které rostliny nachází podmínky a živiny pro svůj růst. (zeminu tedy mají zemědělci, zahradníci, zahrádkáři či chalupáři)

Hlína je mrtvá neživá zem bez života, tedy i bez mikroorganismů. (hlínu využívají hlavně cihláři, hrnčíři či kamnáři).

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.