Garten.cz (Zahrada-cs.com): Tobolka - suchý pukavý plod.

Tobolka je častý a různorodý druh plodu vyskytující se u mnoha rodů krytosemenných rostlin. Skládá se z jednoho nebo více pouzder obsahujících obvykle větší počet, řidčeji pouze jediné semeno a (rody čajovník, jírovec). Většina tobolek má v době zralosti oplodí již suché, u některých rodů však oplodí zůstává masité (rody brslen, jírovec) nebo může být dužnaté a pukající až po delší době (např. kodonante). [Wikipedie]
Aesculus hippocastanum - jírovec maďal

Aesculus hippocastanum - jírovec maďal

Svitel - tobolka

Svitel - tobolka

Žlutoroh jeřábovitý - plod tobolka

Žlutoroh jeřábovitý - plod tobolka

Další informace v článcích o rostlinách
Capsella bursa-pastoris - kokoška pastuší tobolka (PIXABAY) Capsella bursa-pastoris - kokoška pastuší tobolka
Plevel měsíce června: kokoška pastuší tobolka Název nenápadně bíle kvetoucí kokošky pastuší tobolky (Capsella bursa-pastoris) je odvozen od tvaru plodů – šešulí, které připomínají mošničku pastýře …