Petr Kocna: Lilek ohnivý - Solanum pyracanthos
Čeleď: Solanaceae - lilkovité
Místo: Teplice, botanická zahrada

Petr Kocna | Digitální fotoherbář
cz
Lilek ohnivý (Solanum pyracanthos)
Lilek ohnivý (Solanum pyracanthos)