Garten.cz (Zahrada-cs.com): Adventivní - pomocný, náhradní

Adventivní je označení pro nahodilý nebo pomocný rostlinný orgán, vyrůstající na neobvyklém místě. Příkladem jsou adventivní pupeny, nacházející se na kmeni, či větvi, jinde než v úžlabí listů a objevující se až ve chvíli ztráty jiných pupenů. Adventivní kořeny vznikají jinde než jako pokračování hlavního stonku. Tyto orgány vznikají na rostlině v místě, které není pro ně typické – může docházet k vytváření pravidelných abnormit (obligátní adventivní orgány).