Garten.cz (Zahrada-cs.com): Gyneceum (lat. gynaeceum) je soubor plodolistů v květu. Stavba gynecea je důležitým znakem rostlin a gyneceum se poměrně komplikovaně dělí na základě právě anatomie. Nejzákladnější dělení rozlišuje gyneceum apokarpní a cenokarpní, u prvních vzniká každý pestík z jednoho plodolistu a u druhých srůstem z více plodolistů.

Podle toho, z kolika volný plodolistů se pestík skládá a jak jsou tyto plodolisty srostlé, se gyneceum rozděluje:[

Cenokarpní gyneceum - pestík vzniká srůstem několika plodolistů. Podle způsobu srůstu se cenokarpní gyneceum rozděluje na:
Synkarpní gyneceum - plodolisty jsou srostlé bočně, vytvářejí vícepouzdrý semeník,
Parakarpní gyneceum - plodolisty srůstají jen svými okraji,
Lyzikarpní gyneceum - je vytvořen jednopouzdrý semeník.
Apokarpní gyneceum - pestík vzniká z jednoho plodolistu. Podle počtu vzniklých pestíků se apokarpní gyneceum rozděluje na:
Monomerické gyneceum - v květu je pouze jeden pestík,
Pseudocenokarpní gyneceum - v květu je více pestíků. [Wikipedie]