sona: Smrk li-ťiangský - Picea likiangensis var. balfouriana
Čeleď:  Pinaceae - borovicovité

Smrk li-ťiangský - jehlice
cz
Smrk liťiangský - jehlice (Picea likiangensis var balfouriana)
Smrk liťiangský - jehlice (Picea likiangensis var balfouriana)
cz
Smrk liťiangský - jehlice (Picea likiangensis var balfouriana)
Smrk liťiangský - jehlice (Picea likiangensis var balfouriana)