Ing. Miloš Krump: Paprskovka - Osteospermum
Do rodu Osteospermum patří asi 70 druhů jež náleží do čeledi Asteraceae. Nejčastěji pocházejí z oblasti jižní Afriky a Arabského poloostrova. Listy jsou střídavé, čárkovité až široce obvejčité, mají hladké, laločnaté nebo pilovité okraje. Květy připomínají kopretiny jež kvetou jednotlivě nebo v řídkých latách od konce jara do podzimu.

Rostliny jsou rovněž velice vhodné pro pěstování v nádobách. Nejlépe jim vyhovují písčitohlinité půdy s přídavkem rašeliny. Vysazují se asi 25 až 30 cm od sebe, na konkrétní stanoviště se umisťují až koncem května, neboť jsou náchylné na přízemní mrazíky. Během vegetace vyžadují intenzivní zálivku.

Další názvy: kapská kopretina

Mezi zástupce rodu Osteospermum patří např.
- Osteospermum ecklonis
- Osteospermum vaillantii

Osteospermum ecklonis - osteospermum - květy

Osteospermum ecklonis - osteospermum - květy

Osteospermum ecklonis - osteospermum - přezimující rostlina

Osteospermum ecklonis - osteospermum - přezimující rostlina


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Paprskovka (Osteospermum)
Paprskovka (Osteospermum)
cz
Paprskovka (Osteospermum)
Paprskovka (Osteospermum)