Ing. Miloš Krump: Třeslice větší - Briza maxima

Briza maxima je jednoleté asi 45 až 60 cm vysoká rostlina z čeledi Poaceae. Z botanického hlediska je to volně trsnatá tráva s asi 20 cm dlouhými čárkovitými světle zelenými listy, které se později zbarvují do slámové barvy. Koncem jara se vytvářejí asi 10 cm dlouhé, poměrně řídké laty, které jsou složeny z 7 až 20 vejčitých srdčitých klásků, jež visí na vláskovitých stopkách,  zpočátku jsou načervenale hnědě zbarvené a později se vybarvují do slámové barvy.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Třeslice větší (Briza maxima)
Třeslice větší (Briza maxima)
cz
Třeslice větší (Briza maxima)
Třeslice větší (Briza maxima)
cz
Třeslice větší (Briza maxima)
Třeslice větší (Briza maxima)