Ing. Miloš Krump: Fiala - Matthiola
Fiala patří do čeledi brukvovitých (Brassicaceae). Rod Matthiola obsahuje asi 55 druhů, které rostou nejčastěji v západní Evropě a ve Středozemí.

Rodové jméno je věčným památníkem známého italského lékaře a botanika P. A. Mattioliho, jež vydal nádherný herbář. Z nejznámějších zástupců rodu Matthiola lze uvést např. Matthiola incana.

Matthiola maderensis - fiala maderenská

Matthiola maderensis - fiala maderenská


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.