Ing. Miloš Krump: Zářivka - Clarkia
Další názvy: lokanka

Synonyma: Eucharidium, Godetia, Heterogaura, Oenotheridium, Opsianthes, Phaestoma

Rod Clarkia zahrnuje asi 40 druhů, jež náleží do čeledi Onagraceae.

Mezi nejznámější zástupce rodu Clarkia patří např. Clarkia amoena nebo Clarkia unguiculata.


Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR