Ludmila Unzeitigová: Starček - Senecio
Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité
Synonyma: Iocenes

Dvouletka k nám dovezená  z Francie jako nádobová rostlina. Je ozdobná listem.
cz
Starček (Senecio)
Starček (Senecio)
Ing. Miloš Krump: Starček - Senecio

Do rodu Senecio patří asi 330 druhů, která náleží do čeledi Asteraceae. Mezi nejznámější zástupce rodu Senecio patří např.:
- Senecio vulgaris
- Senecio ovatus
- Senecio viscosus
- Senecio maritima
Senecio vulgaris - starček obecný

Senecio vulgaris - starček obecný

Senecio ovatus - starček vejčitý

Senecio ovatus - starček vejčitý

Senecio viscosus - starček lepkavý

Senecio viscosus - starček lepkavý

Senecio maritima - starček přímořský

Senecio maritima - starček přímořský


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Další informace v článcích o rostlinách
Senecio jacobaea - starček přímětník Senecio jacobaea - starček přímětník
Jedovatý starček Starček přímětník (Senecio jacobaea) pochází z Turecka a Sibiře a postupně se šíří na loukách a stráních ve většině Evropy …
Senecio ovatus - starček Fuchsův Senecio ovatus - starček Fuchsův
Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae) Bylina vytrvalá, statná, 40-100 cm vysoká. V zemi má krátký tlustý oddenek. Lodyha přímá, plná, silná, pouze v horní části větvená, hranatá, listnatá, velice často načervenalá. Lodyžní listy velké, střídavé, kopinaté …
Rostliny na Znojemsku | 23.03. 2017
Tephroseris crispa - starček potoční Tephroseris crispa - starček potoční
Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae) Bylina statná, víceletá, 40-70 cm vysoká. V půdě má krátký oddenek. Lodyha přímá, tuhá, jednoduchá, podélně hustě rýhovaná, zprvu zelená, později na bázi červenofialová. Dolní a střední lodyžní listy mají čepel vejčitou …
Rostliny na Znojemsku | 23.03. 2017
Senecio jacobaea - starček přímětník Senecio jacobaea - starček přímětník
Čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae) Bylina dvouletá až krátkověká, 30-90 cm vysoká. V půdě má krátký oddenek. Lodyha přímá, rýhovaná, v horní části větvená, listnatá. Lodyžní listy střídavé, dolní řapíkaté, horní přisedlé, peřenodílné. Po okraji …
Rostliny na Znojemsku | 23.03. 2017
Senecio rowleyanus - starček Senecio rowleyanus - starček
Oblíbená sukulentní rostlina s atraktivním vzhledem. Listy připomínají zelené korálky navlečené na zelené nitce - stonku. Nejlépe vynikne v závěsném květináči, nebo na poličce, kde mohou převisle rostoucí výhony volně splývat …