Ing. Miloš Krump: Marantovité - Marantaceae
Čeleď Marantaceae zahrnuje asi 550 druhů, jež jsou obsaženy ve 28 rodech. Je rozšířena v tropických oblastech celého světa, převážná část pochází z Ameriky.

Z botanického hlediska jsou to vytrvalé rostliny, které nejčastěji rostou formou podrostu nížinných tropických pralesů a v mokřinách kolem jezer a vodních toků.

Do čeledi Marantaceae patří např.:
- rod Calathea
- rod Ctenanthe
- rod Maranta
- rod Stromanthe

Pro zajímavost:
Rostliny z čeledi Marantaceae nejsou nikterak jedovaté. Oddenky marantových rostlin poskytují lehce stravitelný škrob, který lze po upečení či uvaření konzumovat. Pro sklizeň oddenků se na plantážích pěstuje hlavně Maranta arundinacea. Z listů některých druhů se pletou košíky z jiných se vaří zase kukuřičné noky.

Maranta arundinacea - maranta třtinovitá

Maranta arundinacea - maranta třtinovitá


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.