Ing. Miloš Krump: Láčkovice - Cephalotus
Čeleď: Cephalotaceae - láčkovicovité

Do rodu Cephalotus patří pouze jediný zástupce a to Cephalotus follicularis.
Cephalotus follicularis - láčkovice australská

Cephalotus follicularis - láčkovice australská

Cephalotus follicularis - láčkovice australská

Cephalotus follicularis - láčkovice australská


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.