Ing. Miloš Krump: Kosatec - Iris

Arily (A, AR):
Oncocykly (zkratka O nebo OH)
- botanické druhy nebo hybridy zahrnující pouze oncocykly
Regalia (zkratka R nebo RH)
- botanické druhy nebo hybridy zahrnující pouze regalie
Regaliocykly (zkratka RC)
- hybridy zahrnující regalie a oncocykly, s převažujícími vlastnostmi regalie
Oncogelie (OG)

Arily a aril hybridy - A, AR (Aril) a AB (Aril Bred):
- hybridy oncocyklů a regalií, s převažujícími vlastnostmi oncocykly
- jsou ze skupiny bradatých kosatců, jejich vousy jsou poměrně řídké a nevytvářejí již tak kompaktní bradku, která je charakteristická pro bradaté kosatce
- jejich rodiče pocházejí často z aridních, stepních či klimaticky extrémních oblastí Asie
- vyznačují se zvláštními límečky na špičkách semen jež jsou pro ně typické a daly jim typické jméno aril
- po odkvětu kdy ztrácejí listy vyžadují absolutní sucho a začínají rašit až na podzim v říjnu
- AB kosatce jsou hybridy mezi tzv. arily a bradatými kosatci ostatních skupin

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR