Ing. Miloš Krump: Kosatec - Iris

Kalifornské kosatce - CA (Californica)
- v našich podmínkách se obtížně pěstuje (pěstují ji jen specialisté)
- rodiče této skupiny kosatců pocházejí z amerického pobřeží Pacifiku (často jsou označovány jako divoké kosatce pacifického pobřeží (Pacific Coast Nativ Irises) či kosatce pacifického pobřeží (Pacific Coast Irises)
- tyto kosatce nacházejí uplatnění zejména pro křížení se sibiřskými kosatci podskupiny sino.sibirika

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.