Ing. Miloš Vymazal: A1 - vyhynulé taxony (seznam rostlin)

Vyhynulé taxony (A1) jsou definovány dlouhým intervalem od posledního nálezu; zařazením do této kategorie se vyjadřuje pochybnost o možnosti znovunalezení. Taxony, jejichž poslední nález spadá do rozpětí časového intervalu 25–50 let, jsou posuzovány z hlediska okolností zániku poslední známé lokality.

Zdroj: Červený seznam cévnatých rostlin ČR, Vít Grulich & Karel Chobot, Příroda 35/2017

Příklad označení v příspěvcích o rostlinách na webu:
A1 vyhynulý druhA1 vyhynulé taxony (A-C)

Aldrovanda vesiculosa - aldrovandka měchýřkatá
Amaranthus graecizans subsp. sylvestris - laskavec úzkolistý planý
Apera interrupta - chundelka přetrhovaná
Asperula arvensis - mařinka rolní
Astragalus asper - kozinec drsný
Avena strigosa - oves hubený

Betula humilis - bříza nízká
Botrychium simplex - vratička jednoduchá

Camelina alyssum subsp. alyssum - lnička tařicovitá pravá
Camelina alyssum subsp. integerrima - lnička tařicovitá celokrajná
Ceratocephala orthoceras - rohohlavec rovnorohý
Conringia austriaca - hořinka rakouská
Cuscuta epilinum - kokotice hubilen