Ing. Miloš Vymazal: C4a - vzácnější taxony vyžadující pozornost (seznam rostlin)

Skupina potenciálně ohrožených druhů, jejichž populacím má být věnována pozornost především proto, že existují indicie jejich ústupu. Do této kategorie jsou řazeny rovněž druhy, které regionálně nebo lokálně ustupují, ale v jiných územích se naopak šíří na lokality, na nichž se v minulosti prokazatelně nevyskytovaly. Toto novodobé šíření může mít spontánní charakter, ale může je často předcházet i antropicky podmíněná změna prostředí.

Zdroj: Červený seznam cévnatých rostlin ČR, Vít Grulich & Karel Chobot, Příroda 35/2017

Příklady značení v textu o rostlinách na webu
C4a vzácnější druh vyžadující pozornostC4a vzácnější taxony vyžadující pozornost (A-C)

Abies alba - jedle bělokorá
Aconitum lycoctonum subsp. lycoctonum - oměj vlčí mor pravý
Adenostyles alliariae - havez česnáčkovitá
Aethusa cynapium subsp. elata - tetlucha kozí pysk vznešená
Achillea millefolium subsp. sudetica - řebříček obecný sudetský
Allium senescens subsp. montanum - česnek šerý horský
Allium ursinum subsp. ursinum - česnek medvědí pravý
Anthericum ramosum - bělozářka větevnatá
Anthriscus cerefolium var. trichocarpus - kerblík třebule štětinoplodý
Arctium nemorosum - lopuch hajní
Aristolochia clematitis - podražec křovištní
Armeria elongata subsp. elongata - trávnička obecná pravá
Arum cylindraceum - árón východní
Aruncus dioicus - udatna lesní
Atriplex prostrata subsp. latifolia - lebeda hrálovitá širokolistá
Aurinia saxatilis - tařice skalní

Barbarea vulgaris subsp. arcuata - barborka obecná obloučnatá
Batrachium fluitans - lakušník vzplývavý
Batrachium trichophyllum - lakušník niťolistý
Berberis vulgaris - dřišťál obecný
Berula erecta - potočník vzpřímený
Blechnum spicant - žebrovice různolistá
Bolboschoenus laticarpus - kamyšník širokoplodý
Bolboschoenus planiculmis - kamyšník polní
Bromus japonicus - sveřep japonský
Buglossoides purpurocaerulea - kamejka modronachová
Butomus umbellatus - šmel okoličnatý

Cardamine matthioli - řeřišnice Matthioliho
Carduus nutans - bodlák nicí
Carex bohemica - ostřice šáchorovitá
Carex buekii - ostřice Buekova
Carex cespitosa - ostřice trsnatá
Carex disticha - ostřice dvouřadá
Carex flava - ostřice rusá
Carex hartmanii - ostřice Hartmanova
Carex humilis - ostřice nízká
Carex leersii - ostřice mnoholistá
Carex otomana - ostřice Chabertova
Carex otrubae - ostřice Otrubova
Carex paniculata - ostřice latnatá
Carex pendula - ostřice převislá
Carex pseudocyperus - ostřice nedošáchor
Carex riparia - ostřice pobřežní
Centaurea oxylepis - chrpa ostroperá
Centaurea pseudophrygia - chrpa parukářka
Centaurium erythraea - zeměžluč okolíkatá
Cephalanthera damasonium - okrotice bílá
Cerastium lucorum - rožec hajní
Cerinthe minor - voskovka menší
Chamaecytisus ratisbonensis - čilimník řezenský
Chamaecytisus supinus - čilimník nízký
Chenopodium bonus-henricus - merlík všedobr
Chrysosplenium oppositifolium - mokrýš vstřícnolistý
Cicerbita alpina - mléčivec alpský
Cirsium acaulon - pcháč bezlodyžný
Comarum palustre - zábělník bahenní
Cornus mas - dřín jarní
Corydalis intermedia - dymnivka bobovitá
Corydalis solida - dymnivka plná
Corynephorus canescens - paličkovec šedavý
Cota tinctoria subsp. subtinctoria - rmen barvířský nepravý
Cotoneaster integerrimus - skalník celokrajný
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia - škarda smrdutá mákolistá
Cyclamen purpurascens - brambořík nachový
Cynodon dactylon - troskut prstnatý
Ing. Miloš Vymazal: C4a vzácnější taxony vyžadující pozornost (P-R)

Papaver argemone - mák polní
Petasites kablikianus - devětsil Kablíkové
Petrorhagia prolifera - hvozdíček prorostlý
Peucedanum cervaria - smldník jelení
Peucedanum oreoselinum - smldník olešníkový
Pilosella cymosa subsp. cymosa - chlupáček chocholičnatý pravý
Pilosella densiflora - chlupáček hustokvětý
Pilosella floribunda - chlupáček květnatý
Pilosella glomerata - chlupáček klubkatý
Pilosella leptophyton - chlupáček lesostepní
Pilosella ziziana - chlupáček Zizův
Pinus x ascendens nothosubsp. skalickyi - borovice vystoupavá rašelinná
Polystichum aculeatum - kapradina laločnatá
Potentilla anglica - mochna anglická
Potentilla incana - mochna písečná
Potentilla puberula - mochna nitkovitá
Potentilla recta - mochna přímá
Primula veris subsp. veris - prvosenka jarní pravá
Pyrus pyraster - hrušeň polnička

Ranunculus platanifolius - pryskyřník platanolistý
Ribes alpinum - rybíz alpínský
Rubus acanthodes - ostružiník šídloostný
Rubus austroslovacus - ostružiník jihoslovenský
Rubus bavaricus - ostružiník bavorský
Rubus bohemopolonicus - ostružiník pohraniční
Rubus epipsilos - ostružiník pošumavský
Rubus gliviciensis - ostružiník hlivický
Rubus graminicolor - ostružiník trávozelený
Rubus holzfussii - ostružiník Holzfussův
Rubus indusiatus - ostružiník okrouhlý
Rubus josefianus - ostružiník džbánský
Rubus kletensis - ostružiník kleťský
Rubus permollissimus - ostružiník nejměkčí
Rubus phyllostachys - ostružiník prolistěný
Rubus praecox - ostružiník hruboostný
Rubus rudis - ostružiník krátkožlázkatý
Rubus siemianicensis - ostružiník polský
Rubus silvae-bohemicae - ostružiník tmavý
Ing. Miloš Vymazal: C4a vzácnější taxony vyžadující pozornost (S-U)

Salix pentandra - vrba pětimužná
Salix silesiaca - vrba slezská
Scorzonera austriaca - hadí mord rakouský
Scorzonera humilis - hadí mord nízký
Scrophularia umbrosa subsp. umbrosa - krtičník křídlatý pravý
Serratula tinctoria - srpice barvířská
Seseli osseum - sesel sivý
Schoenoplectus lacustris - skřípinec jezerní
Silene noctiflora - silenka noční
Sorbus torminalis - jeřáb břek
Stipa capillata - kavyl vláskovitý

Taraxacum acutifrons - pampeliška bronzová
Taraxacum atroviride - pampeliška tmavozelená
Taraxacum aurosulum - pampeliška nazlátlá
Taraxacum coartatum - pampeliška stěsnaná
Taraxacum corynodes - pampeliška kyjovitá
Taraxacum cristatum - pampeliška hřebínkatá
Taraxacum croceiflorum - pampeliška šafránokvětá
Taraxacum erythrospermum - pampeliška červenoplodá
Taraxacum floccosum - pampeliška vločkatá
Taraxacum fusciflorum - pampeliška hnědoúborná
Taraxacum chrysophaenum - pampeliška zlatavá
Taraxacum infuscatum - pampeliška nahnědlá
Taraxacum leptoscelum - pampeliška jemná
Taraxacum maculatum - pampeliška skvrnitá
Taraxacum moldavicum - pampeliška vltavská
Taraxacum mutabile - pampeliška měnlivá
Taraxacum nordstedtii - pampeliška Nordstedtova
Taraxacum pannucium - pampeliška pobledlá
Taraxacum pectinatiforme - pampeliška hřebenitá
Taraxacum porrigens - pampeliška rozsochatá
Taraxacum porrigentilobatum - pampeliška kozí brada
Taraxacum prunicolor - pampeliška švestková
Taraxacum pulveruntulum - pampeliška zaprášená
Taraxacum rhaeticum - pampeliška hercynská
Taraxacum sellandii - pampeliška Sellandova
Taraxacum sublaeticolor - pampeliška stínomilná
Taraxacum sundbergii - pampeliška Sundbergova
Taraxacum undulatiforme - pampeliška zaměňovaná
Taraxacum undulatum - pampeliška zvlněná
Taraxacum violaceinervosum - pampeliška nafialovělá
Tephroseris crispa - starček potoční
Teucrium chamaedrys - ožanka kalamandra
Thymus pannonicus - mateřídouška panonská
Thymus praecox - mateřídouška časná
Thymus serpyllum - mateřídouška úzkolistá
Trientalis europaea - sedmikvítek evropský

Ulmus laevis - jilm vaz
Ulmus minor - jilm habrolistý
Utricularia australis - bublinatka jižní