Miroslav Pida: Ostřice šlahounovitá - Carex chordorrhiza
Synonyma: Vignea chordorrhiza
Další názvy: tuřice šlahounovitá

Barva květů: barva květů hnědá
Doba kvetení: doba kvetení červen

C1r kriticky ohrožený druh, vzácný
§1 (§K) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. - druh kriticky ohrožený