Miroslav Pida: Křivatec český pravý - Gagea bohemica subsp. bohemica
Čeleď: Liliaceae - liliovité
Synonyma: Gagea bohemica subsp. zauschneri

Barva květů: barva květů žlutá

C2r silně ohrožený druh, vzácný
§2 (§S) Vyhláška 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb. - druh silně ohrožený