Jan Kolman: Pokud nemáte jistotu, jakou má vaše půda reakci pH, je třeba si ji aspoň rámcově zjistit. Nebývá problém upravit půdní reakci směrem nahoru, např. vápněním, ale u zásaditých půd je třeba dodávat pravidelně aspoň 2x ročně kyselou neupravovanou rašelinu, nebo používat fyziologicky kyselá hnojiva, jako je superfosfát. Ten uvolňuje kyselé ionty pomalu, takže působí delší dobu. Další možností je síran amonný, jako dusíkaté hnojivo, ale aplikaci dusíkatých hnojiv je nutné ukončit začátkem července kvůli správnému vyzrávání rostlinných pletiv. Pak můžete použít síran draselný, jako další
kyselinotvorné hnojivo - právě draslík vyzrávání letorostů podporuje.
  Zásadité půdy bývají zároveň většinou těžší, takže se u nich půdní reakce upravuje hůře. Znamená to reakci kontrolovat častěji.
Editoval wochozsky (02.05. 2011 19:08:57)
Jan Kolman: Máte-li na mysli optimální půdní reakci pro vápnostřezné rostliny, pak pro rhododendrony je to 4,5 - 5,5 pH , a i ostatní rostliny této skupiny se do tohoto rozsahu "vejdou".