Ing. Miloš Krump: Hnědák Schweinitzův (Phaeolus schweinitzii)
Parazitická dřevokazná houba, která nejčastěji infikuje smrk, borovici a modřín. Plodnice jsou jednoleté, vyrůstají nejčastěji nad infikovanými kořeny na povrchu hrabanky. U značně vyhnilých stromů vyrůstají plodnice u kořenových náběhů nebo na bázi kmene. Plodnice vyrůstají z nepravidelné hlízovité báze, klobouk je kruhovitý nebo polokruhovitý, na povrchu nepravidelně hrbolatý, pokrytý jemnou plstí. V mládí je růstová zóna sírově žlutá, později žlutorezavá až oranžově rezavá, vyzrálé plodnice jsou tmavě hnědorezavé.
Podhoubí zpočátku rozkládá dřevo ve spodní části kořenů a postupně proniká do pařezové části kmene. Pokud se strom v důsledku hniloby nevyvrátí, proniká houba kmenem až do výšky 10 m. Ve třetí fázi hniloby je dřevo červenohnědé a hranolovitě se rozpadá. Čerstvá hniloba výrazně voní po pryskyřici.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Hnědák Schweinitzův (Phaeolus schweinitzii)
Hnědák Schweinitzův (Phaeolus schweinitzii)