Ing. Miloš Krump: Pevník krvavějící - Stereum sanguinolentm
Saproparazitická dřevokazná houba, rozšířená na jehličnatých stromech. Na povrchu kmene živých infikovaných stromů se roní pryskyřice na té straně kmene, kde došlo k poranění a kde nastala infekce.
Jednoleté plodnice jsou okrouhlé, později se splývají v povlaky. Na kůře pařezů se tvoří polokruhovité kloboučky hustě nad sebou, na okraji bílé vlnovitě zprohýbané. Povrch je okrový nebo šedavý. Při poranění za vlhka rychle červená. Kmeny poškozené ohryzem zvěří lze ošetřit fungicidy.
Editoval krumpold (04.01. 2016 11:05:02)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Pevník krvavějící (Stereum sanguinolentm)
Pevník krvavějící (Stereum sanguinolentm)