Ing. Miloš Krump: Výsevní substráty
U substrátu pro výsev rostlin se požaduje nízký obsah solí, přiměřená vzdušná a vodní kapacita, propustnost pro vodu a zdravotní nezávadnost. Jeho struktura by měla být přiměřená velikosti vysévaného semene, například pro výsev begónií musí být substrát jemnější než pro výsev semene bramboříku. Aby se přebytečná voda z vrchní, vrstvy lépe odváděla, ukládá se pod ní vyšší vrstva hrubšího substrátu (hrubý zbytek po prosevu). K výsevům ve skleníku se osvědčuje směs rašeliny s perlitem s mírně kyselou reakcí. K zasypání semen lze použít i písek. Před výsevem musí mít substrát náležitou teplotu a vlhkost a během klíčení a vzcházení nesmí substrát proschnout.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR