Jan Kolman: Rostliny okřehkovité, které byly nově přeřazeny do čeledi aronovité - Araceae ( dříve byly v samostatné čeledi okřehkovité - Lemnaceae ), jsou zvláštní jednoděložné vodní rostliny, jejichž tělo bylo zredukováno na pouhé plovoucí stélky, někteří autoři je považují za listy. Jsou to jednoleté, drobné plovoucí rostlinky, většinou okrouhlého nebo oválného tvaru, od každé stélky dolů do vody směřuje kořínek. Jsou jednodomé, s jednopohlavnými květy. Kvetou ale velmi vzácně, množí se převážně dělením stélek. Stélky obsahují buňky naplněné vzduchem, takže dobře plavou a nevadí jim pohyb vody ani větší vlnobití. Rostou ve stojatých i mírně tekoucích vodách rybníků, tůní, stok, od nížin do hor. Často vytvářejí souvislé porosty.
Jsou považovány za nebezpečný a agresivní vodní plevel, neboť se rychle šíří a po vytvoření souvislého porostu zcela zastiňují vodní plochu, zabraňují prohřívání vody a cloní ostatní vodní rostliny.

  V České republice rostou čtyři původní druhy bývalé čeledi okřehkovitých. Nejběžnější jsou :

Okřehek menší - Lemna minor - lidově zvaný "žabinec", je světle zelený, jeho stélky jsou oválného tvaru, rozměrů přibližně 1,5 - 2 mm, vzácně až 5 mm, ploché, naspodu každého "lístku" visí do vody jeden kořínek. Rozmnožuje se dělením - na některých stélkách je již vidět vypouklé náznaky dalšího "lístku".
  Jak již bylo řečeno v úvodu, je zejména v okrasných nádržích a jezírkách zcela nežádoucí. Stačí jedna nebo dvě stélky, přinesené s novou vodní rostlinou nebo např. na nohách vodních ptáků ( nebo vodních brouků ). Pokud ujdou pozornosti, stačí v krátké době, zejména v létě zaplevelit celou vodní hladinu a špatně se odstraňují - herbicidy za pochopitelných důvodů použít nelze. Při poklesu vodní hladiny ulpívá na vodních rostlinách nebo na stěnách nádrže a může zahnívat. To je nebezpečné zejména v nádržích s rybkami, protože rozklad rostlinné hmoty ubírá v nádrži kyslík.
cz
Okřehek menší (Lemna minor)
Okřehek menší (Lemna minor)