Jan Kolman: Vrbina hajní - Lysimachia nemorum
Čeleď prvosenkovité - Primulaceae, je nejméně rozšířeným a málo známým druhem. Roste od podhůří ( 500 - 1000 m n.m. ) do alpinského pásma ( 1800 - 2300 m n.m. ) ve vlhkých lesích, na nivách, prameništích, někdy ve společnosti dřípatky horské - Soldanella montana, pstročku dvoulistého - Maianthemum bifolium. Má poléhavé až lehce vystoupavé kořenující lodyhy, 10 - 30 cm dlouhé a vstřícné, špičatě vejčité listy, ne tak husté, jako vrbina penízková. Je celkově drobnější a subtilnější. Žluté květy, od května do července, jsou rovněž menší, s čárkovitě kopinatými kališními ušty.