Ing. Miloš Krump: Parožnatka - Platycerium bifurcatum
Parožnatka náleží do čeledi Polypodiaceae. Jde o jednu z největších, nejkrásnějších a nejzvláštnějších kapradin. Ve své domovině, v dešťových pralesích sedí. parožnatka jako tzv. ptačí hnízdo, často asi 30 metrů na zemí, ve větvích pralesních stromů. Na větvích stromů, žije jako epifytická rostlina.
Velikost listů je různá, listy mohou být dlouhé 60 až 80 cm. Parožnatka nesnáší slunce, vyžaduje celoroční teplotu okolo 20°C, v zimě by teplota měla být mezi 16 až 18°C.Vyžaduje vysokou vzdušnou vlhkost, ale na její listy nesmí přijít voda. Doporučuje se namočit její kořenový bal 1 x za týden do vody. Zeminy pro přesazování by měla být bohatá na humus.
Editoval krumpold (03.04. 2013 11:59:39)

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Parožnatka (Platycerium bifurcatum)
Parožnatka (Platycerium bifurcatum)
cz
Parožnatka (Platycerium bifurcatum)
Parožnatka (Platycerium bifurcatum)
Jan Kolman: Platyceria se množí 4 způsoby, nejdřív 2, pro laika nejjednodušší.

1. Některé rostliny vytvářejí odnože, které je třeba nechat narůst do velikosti, aby byly schopné samostatné vegetace, t.zn.aby měly aspoň náznaky kořínků a dobře vyvinutou asimilační plochu. Pak se musí opatrně oddělit ( odchlípnout nebo odříznout ) a připevnit na stejný substrát, jaký má mateřská rostlina. Ze začátku hlavně jen častěji rosit.

2.Další možností je dělení trsů. Trs rostliny by měl být tak vyvinutý, aby případné oddělené poloviny měly dostatečnou vegetační plochu, čili dobře vytvořené obojí listy. Rostlinu je možno zcela sundat s podkladu ( desky, korku, kůry či na čem je přirostlá ) - samozřejmostí je opatrnost, aby se příliš nepoškodily kořeny, rozdělit a oba takto získané jedince opět připevnit, nejlépe na nový substrát, stejného složení, jako předchozí. Druhou možností je oddělit jen polovinu rostliny, připevnit na vlastní desku a druhou polovinu nechat na původní desce.

3. Platycerium, jako většinu kapradin, je možno množit výtrusy. Je to sice způsob zdlouhavější, dosti náročný na pečlivost provedení a čas. Podmínkou jsou správně zralé výtrusy a pečlivost a čistota při práci. Má ale výhodu, že pokud se vydaří, získáte větší množství jedinců a což není zanedbatelné, uspokojení z vlastní dobré práce.
Podle druhu se výtrusnice vytvářejí buď na koncích listů nebo pod rozvětvením listových výběžků.Je třeba hlídat, kdy výtrusnice dozrají, t.zn.zhnědnou a dají se sklidit jako hnědý prášek mírným poklepem, na čistý papír. Klíčivost výtrusů je  krátká - jen asi 3 dny. Příliš "vyzrálé", t.j. pozdě získané výtrusy jsou již neklíčivé.
Vysévají se na prosátou, vlhkou, předem propařenou a ochladlou rašelinu v uzavíratelné sklenici, např. ve 4l sklenici od okurek, zelí a p. - větší sklenice je vhodnější kvůli snadnější manipulaci, případně vyklíčené rostlinky budou mít více prostoru a můžete je nechat dorůst do vhodné velikosti. Rovněž sklenice a víčka musí být vypařené. Sklenici opatrně naplňte rašelinou pouze do poloviny a lehce přimáčkněte. Výtrusný "prášek" nasypte na substrát, zavlažte orosením převařenou vodou nebo spodem - předem zapuštěnou, plastovou, rovněž vydezinfikovanou trubičkou. Sklenici uzavřete a postavte někam do přítmí při teplotě kolem 20°C - na sklenice nesmí přímé slunce. Je vhodné povrch 1x týdně porosit. Pokud byly výtrusy správně zralé, měly by během 2 - 3 týdnů vyklíčit první prvoklíčky - prokely. Výsevy v této době nesmí přeschnout, ale ani "plavat". Rovněž vytvořené prokely je třeba chránit před sežehnutím sluncem.
  Toto stadium je pěstitelsky nejobtížnější, neboť je třeba udržovat prokely asi 10 týdnů při optimální vlhkosti a teplotě a zároveň zabránit invazi řas, mechů a plísní. Na prokelech se vytvářejí samičí a samčí orgány a oplození je možné jen při dostatečné vlhkosti ( spermie jsou přenášeny vodou ), při rosení je třeba pracovat rychle, aby se výsevy nekontaminovaly z ovzduší prachem  se sporami mechů a řas. Když vše probíhá dobře, začnou se po této době vytvářet vlastní rostlinky, které po dopěstování je možno rozsadit. Je třeba udržovat optimální vlhkost, také občas větrat, aby rostlinky v uzavřeném prostoru nezničily plísně a postupně otužovat - zvykat na sušší vzduch, než měly v lahvi.
Tímto způsobem je možno namnožit nejen pokojové, ale i vzácnější venkovní kapradiny.

4. Poslední způsob, který mohou ale provádět jen specializované zahradnické závody, jsou tkáňové kultury.
Editoval wochozsky (25.04. 2012 11:35:24)
Ing. Miloš Krump: Parožnatka - Platycerium bifurcatum
Platycerium bifurcatum je 20 až 50 cm vysoká rostlina z čeledi Polypodiaceae. Na bázi vyrůstají ploché a na podkladu položené šupinovité listy, které později usychají a chrání tak kořeny. Z pupenu na bázi poté vyrůstají plstnaté šedozelené, parohovitě tvořené listy.

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Parožnatka (Platycerium bifurcatum)
Parožnatka (Platycerium bifurcatum)