Garten.cz (Zahrada-cs.com): Sháníme obrázky květů těchto rostlin:

Amelanchier lamarckii - muchovník Lamarckův
Arabidopsis arenosa - řeřišničník písečný
Arabidopsis thaliana - huseníček rolní
Arctostaphylos uva-ursi - medvědice lékařská
Arum maculatum - árón plamatý
Aster bellidiastrum - stokroč horská
Aucuba japonica - aukuba japonská

Betula nana - bříza trpasličí
Betula pubescens - bříza pýřitá

Calocedrus decurrens - pazerav sbíhavý
Cardamine hirsuta - řeřišnice srstnatá
Claytonia perfoliata - batolka prorostlá
Cerastium glomeratum - rožec klubkatý
Chamaecyparis lawsoniana - cypřišek Lawsonův
Chrysosplenium oppositifolium - mokrýš vstřícnolistý
Coronilla emerus - čičorka křovitá
Cotoneaster tomentosus - skalník plstnatý
Cruciata laevipes - svízelka chlupatá
Cytisus purpureus - čilimník purpurový

Daphne laureola - lýkovec vavřínový
Dactylorhiza sambucina - prstnatec bezový

Euphorbia amygdaloides - pryšec mandloňovitý

Hippophae rhamnoides - rakytník řešetlákový

Gagea pratensis - křivatec luční

Juglans nigra - ořešák černý
Juniperus communis - jalovec obecný
Juniperus sabina - jalovec chvojka

Larix decidua - modřín opadavý
Lithospermum arvense - kamejka rolní
Lonicera alpigena - zimolez horský
Lonicera caerulea - zimolez modrý
Lonicera nigra - zimolez černý

Malus sylvestris - jabloň lesní
Myosotis discolor - pomněnka různobarvá

Orchis purpurea - vstavač nachový
Orchis morio - vstavač kukačka
Ophrys sphegodes - tořič pavoukonosný
Ostrya carpinifolia - habrovec habrolistý

Picea abies - smrk ztepilý
Populus alba - topol bílý
Potentilla sterilismochna jahodovitá
Pseudotsuga glauca - douglaska sivá
Pulmonaria mollis - plicník měkký

Ranunculus fallax - pryskyřník mnohotvárný

Salix alba - vrba bílá
Salix aurita - vrba ušatá
Salix cinerea - vrba popelavá
Salix fragilis - vrba křehká
Salix myrsinifolia - vrba černající
Salix pentandra - vrba pětimužná
Salix viminalis - vrba košíkářská
Sequoiadendron giganteum - sekvojovec obrovský
Soldanella montana - dřípatka horská

Teesdalia nudicaulis - nahoprutka písečná
Thlaspi perfoliatum - penízek prorostlý
Thlaspi montanum - penízek horský

Ulmus glabra - jilm horský
Ulmus laevis - jilm vaz
Ulmus minor - jilm habrolistý

Vaccinium myrtillus - borůvka
Veronica dillenii - rozrazil Dilleniův
Viola mirabilis - violka divotvárná