Marie Fárová: Kokainovník pravý (Erythroxylum coca) pochází z tropickésubtropické Jižní AmerikyBolívie a Peru. Pěstuje se v Argentině, Kolumbii, Brazílii i v Indonésii. Do Evropy se dovážely kokové listy na výrobu kokainu.
V pěstitelských oblastech domorodé obyvatelstvo čerstvé listy žvýká. Kokain obsažený v listech přímo působí na ústřední nervstvo, umožňuje tak domorodému obyvatelstvu přečkat období hladu a žízně bez vážnější fyzické i psychické únavy.

Synonymum: Erythroxylon coca
Další názvy: rudodřev koka, koka pravá
cz
Kokainovník pravý (Erythroxylum coca)
Kokainovník pravý (Erythroxylum coca)
cz
Kokainovník pravý (Erythroxylum coca)
Kokainovník pravý (Erythroxylum coca)
cz
Kokainovník pravý (Erythroxylum coca)
Kokainovník pravý (Erythroxylum coca)
cz
Kokainovník pravý - květ (Erythroxylum coca)
Kokainovník pravý - květ (Erythroxylum coca)
Ing. Miloš Krump: Kokainovník pravý - Erythroxylum coca
Erythroxylum coca je keř nebo menší strom z čeledi Erythroxylaceae s prutovitými větvemi, jež jsou kryty červenohnědou borkou. Listy jsou podlouhlé, obkopinaté asi 3 až 6 cm dlouhé, celokrajné, slabě kožovité s charakteristickou žilnatinou. Poměrně drobné bělavé květy vyrůstají v chudokvětých svazečcích. Mají pěticípí kalich a korunu složenou z pěti plátků. Plodem Erythroxylum coca je podlouhle vejcovitá asi 1 cm dlouhá jednosemenná peckovice, v době zralosti zbarvená do červena.

Erythroxylum coca pochází z vlhkých pralesů na východních svazích bolívijských a peruánských And. Největším producentem kokových listů je Jižní Amerika.

Nejznámějším alkaloidem je tzv. koain. Obsah tohoto alkaloidu v listech činí asi 90 %.
Erythroxylum coca - kokainovník pravý

Erythroxylum coca - kokainovník pravý


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.