cz
Jeřáb muk (Sorbus aria)
Jeřáb muk (Sorbus aria)
cz
Jeřáb muk (Sorbus aria)
Jeřáb muk (Sorbus aria)
cz
Jeřáb muk - květ (Sorbus aria)
Jeřáb muk - květ (Sorbus aria)
cz
Jeřáb muk - plod (Sorbus aria)
Jeřáb muk - plod (Sorbus aria)
cz
Jeřáb muk - plody (Sorbus aria)
Jeřáb muk - plody (Sorbus aria)
Ing. Miloš Krump: Jeřáb muk - Sorbus aria
Synonyma: Aria nivea, Azarolus aria, Crataegus aria, Hahnia aria, Lazarolus aria, Mespilus aria, Pyrus aria, Pyrus crenata, Sorbus globulifera

Další názvy: muk

Sorbus aria je 5 až 15 m vysoký strom, někdy i keř z čeledi Rosaceae s vejcovitou korunou. Borka je zpočátku hladká, oranžovohnědá, ve stáří pak tmavošedá a šupinovitá. Letorosty jsou v mládí bělavě plstnaté, později pak olysalé. Pupeny jsou kuželovité až vejcovité, velké, spirálovitě postavené.
Sorbus aria má široce eliptické, vejčité až obvejčité listy, na okraji dvojitě pilovité, svrchní strana listů je lesklá a tmavozelená, spodní bělavě plstnatá.
Žlutobílé květy vyrůstají v kompaktní chocholičnaté latě. Jeřáb muk kvete v květnu až červnu.
Plody jsou 8 až 12 mm dlouhé kulovité až elipsoidní malvičky červené, zřídka i žluté barvy.

V České republice roste Sorbus aria zejména v teplých pahorkatinách.

Z hlediska pěstování toleruje zastínění, dobře snáší sucho. Je rovněž nenáročný na podloží, roste jak na kyselých stanovištích tak i na vápenci.

Plody jsou důležitou složkou potravy ptactva. Je také ceněna jako medonosná rostlina. V lesnictví se využívá k zalesňování suchých a teplých stanovišť.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Jeřáb muk (Sorbus aria)
Jeřáb muk (Sorbus aria)
cz
Jeřáb muk - plod (Sorbus aria)
Jeřáb muk - plod (Sorbus aria)
Ing. Miloš Krump: Jeřáb muk - Sorbus aria
Plody Sorbus aria jsou poživatelné až teprve po prvních mrazících, kdy měknou a moučnatějí. Používají se proti průjmům a při chorobách dýchacích cest.
Sorbus aria - jeřáb muk - plody

Sorbus aria - jeřáb muk - plody


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Zdena: Jeřáb muk - Sorbus aria
Synonyma: Aria nivea, Azarolus aria, Crataegus aria, Hahnia aria, Lazarolus aria, Mespilus aria, Pyrus aria, Pyrus crenata, Sorbus globulifera
Další názvy: muk
Čeleď: Růžovité - Rosaceae
cz
Jeřáb muk (Sorbus aria)
Jeřáb muk (Sorbus aria)
cz
Jeřáb muk (Sorbus aria)
Jeřáb muk (Sorbus aria)
cz
Jeřáb muk (Sorbus aria)
Jeřáb muk (Sorbus aria)
cz
Jeřáb muk (Sorbus aria)
Jeřáb muk (Sorbus aria)