Ing. Miloš Krump: Rod Isatis obsahuje asi 30 druhů letniček, dvouletek a trvalek, které náleží do čeledi Brassicaceae. Tyto rostliny rostou na pustinách nebo na kamenitých místech či jako zkultivovaný plevel na suchých místech střední a jižní Evropy a v západní a a střední Asii.

Boryt barvířský  je lysá nebo mírně ochlupená letnička, krátkověká trvalka nebo dvouletka s kůlovým kořenem. Vytváří přízemní růžici, protáhle kopinatých listů, které mají šedozelenou barvu. Lodyžní listy jsou střelovité a šedozelené. Rozvětvené laty jsou složeny ze čtyřčetných žlutých květů, které jsou široké asi 8 mm a rozkvětají začátkem léta. Rostlina se velice snadno vysemeňuje.

Pro zajímavost:
Z listů Isatis tinctoria lze vařením nebo kvašením se čpavkem připravit modré barvivo.
Editoval krumpold (08.12. 2013 17:21:23)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Boryt barvířský (Isatis tinctoria)
Boryt barvířský (Isatis tinctoria)