Jan Kolman: Tavolník vrbolistý - Spiraea salicifolia, čeleď růžovité - Rosaceae, je keř vysoký 150 - 200 cm. Roste na vlhkých, zaplavovaných loukách, podél stok a příkopů a v pobřežních porostech. Je podobný tavolníku Douglasovu - Spiraea douglasii, má delší, podlouhle kopinaté listy, kdežto tavolník Douglasův má listy kopisťovité ( u řapíku zúžené, ke konci rozšířené ). Přestože údajně není v Evropě původní, údajně pochází ze Severní Ameriky a z Asie, je běžně rozšířen, zejména v jižních Čechách. Keř se rozrůstá podzemními výběžky.
Kvete od června do srpna, má světle až sytě růžové květy v latách, poněkud kratších, než tavolník Douglasův.
Editoval wochozsky (24.01. 2012 17:31:46)
cz
Tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia)
Tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia)
cz
Tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia)
Tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia)
Ing. Miloš Krump: Tavolník vrbolistý - Spiraea salicifolia

Tavolník vrbolistý - listy

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Tavolník vrbolistý - listy (Spiraea salicifolia)
Tavolník vrbolistý - listy (Spiraea salicifolia)