Ing. Miloš Krump: Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior je 25 až 35 m vysoký strom z čeledi Oleaceae s mohutným rovným kmenem a podlouhle vejcovitou korunou s tlustými větvemi. Kůra je světle žlutozelená až šedohnědá, dlouho hladká, ve stáří se vytváří mělce obdélníkovitě brázditá, světle šedá borka. Letorosty jsou matně šedé. Pupeny postaveny vstřícně, někdy v trojčetných přeslenech.
Fraxinus excelsior má lichozpeřené listy, jež jsou složené z 4 až 7 párů proměnlivých lístků. Lístky jsou pak podlouhle vejčité, na okraji pravidelně pilovité, na rubu je výrazná žilnatina.
Mnohomanželné květy se vytvářejí v dubnu, ještě před rašením listů a vyrůstají v bohatých latách z postranních pupenů.
Plodem je jednokřídlá nažka asi 2 až 5 cm dlouhá. Semeno je asi 12 mm dlouhé, matné, čárkované a tmavohnědé.
Fraxinus excelsior je světlomilný druh. Je citlivý na mrazy a nesnese proto mrazové kotliny. Vyžaduje hlubší a humózní půdy. Nesnese zasolené a rašelinové půdy.

Dřevo Fraxinus excelsior je velmi kvalitní. Je tvrdé, těžké, pružné a dost pevné. Uplatnění nachází při výrobě nábytku, parket, hudebních nástrojů či v leteckém průmyslu.

V sadovnictví se používá zejména v alejích podél cest.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Jasan ztepilý - plod (Fraxinus excelsior)
Jasan ztepilý - plod (Fraxinus excelsior)
cz
Jasan ztepilý převislý (Fraxinus excelsior pendula)
Jasan ztepilý převislý (Fraxinus excelsior pendula)
cz
Jasan ztepilý převislý (Fraxinus excelsior pendula)
Jasan ztepilý převislý (Fraxinus excelsior pendula)
sona: Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior
Jasan ztepilý - listy
cz
Jasan ztepilý - listy (Fraxinus excelsior)
Jasan ztepilý - listy (Fraxinus excelsior)
cz
Jasan ztepilý - listy (Fraxinus excelsior)
Jasan ztepilý - listy (Fraxinus excelsior)
cz
Jasan ztepilý - listy (Fraxinus excelsior)
Jasan ztepilý - listy (Fraxinus excelsior)
cz
Jasan ztepilý - listy (Fraxinus excelsior)
Jasan ztepilý - listy (Fraxinus excelsior)
cz
Jasan ztepilý - listy (Fraxinus excelsior)
Jasan ztepilý - listy (Fraxinus excelsior)
Další informace v článcích o rostlinách
Fraxinus excelsior - jasan ztepilý Fraxinus excelsior - jasan ztepilý
Čeleď: Oleaceae Domovina/původ: Evropa, Malá Asie. Vzrůst: Strom s jedním či více kmeny, habitus vystoupavý a vzdušně zavětvený. Koruna světle vzdušná, až 30 m vysoká. Kmen je často krátký. Listy opadavé, velké, lichozpeřené, až 12 cm dlouhé a temně zelené …