Ing. Miloš Krump: Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior je 25 až 35 m vysoký strom z čeledi Oleaceae s mohutným rovným kmenem a podlouhle vejcovitou korunou s tlustými větvemi. Kůra je světle žlutozelená až šedohnědá, dlouho hladká, ve stáří se vytváří mělce obdélníkovitě brázditá, světle šedá borka. Letorosty jsou matně šedé. Pupeny postaveny vstřícně, někdy v trojčetných přeslenech.
Fraxinus excelsior má lichozpeřené listy, jež jsou složené z 4 až 7 párů proměnlivých lístků. Lístky jsou pak podlouhle vejčité, na okraji pravidelně pilovité, na rubu je výrazná žilnatina.
Mnohomanželné květy se vytvářejí v dubnu, ještě před rašením listů a vyrůstají v bohatých latách z postranních pupenů.
Plodem je jednokřídlá nažka asi 2 až 5 cm dlouhá. Semeno je asi 12 mm dlouhé, matné, čárkované a tmavohnědé.
Fraxinus excelsior je světlomilný druh. Je citlivý na mrazy a nesnese proto mrazové kotliny. Vyžaduje hlubší a humózní půdy. Nesnese zasolené a rašelinové půdy.

Dřevo Fraxinus excelsior je velmi kvalitní. Je tvrdé, těžké, pružné a dost pevné. Uplatnění nachází při výrobě nábytku, parket, hudebních nástrojů či v leteckém průmyslu.

V sadovnictví se používá zejména v alejích podél cest.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Jasan ztepilý - plod (Fraxinus excelsior)
Jasan ztepilý - plod (Fraxinus excelsior)
cz
Jasan ztepilý převislý (Fraxinus excelsior pendula)
Jasan ztepilý převislý (Fraxinus excelsior pendula)
cz
Jasan ztepilý převislý (Fraxinus excelsior pendula)
Jasan ztepilý převislý (Fraxinus excelsior pendula)
Další informace v článcích o rostlinách
Fraxinus excelsior - jasan ztepilý Fraxinus excelsior - jasan ztepilý
Čeleď: Oleaceae Domovina/původ: Evropa, Malá Asie. Vzrůst: Strom s jedním či více kmeny, habitus vystoupavý a vzdušně zavětvený. Koruna světle vzdušná, až 30 m vysoká. Kmen je často krátký. Listy opadavé, velké, lichozpeřené, až 12 cm dlouhé a temně zelené …