Garten.cz (Zahrada-cs.com): Smrk ztepilý - Picea abies
Synonyma: Abies excelsa, Abies rubra, Chamaepicea fatrense, Picea excelsa, Picea rubra, Pinus abies, Pinus excelsa, Pinus picea
Čeleď: Pinaceae - borovicovité

Smrk ztepilý (Picea abies) je statný stálezelený jehličnatý strom, který byl původně rozšířen ve střední a jihovýchodní Evropě (od Alp po Balkán), kde tvořil spolu s dalšími dřevinami horské a podhorské lesy. V nižších polohách byl smrk přirozenou součástí porostů mokřin a rašelinišť nebo obsazoval kaňonovitá údolí s teplotní inverzí. Souvislé původní porosty se nacházely v severní a severovýchodní Evropě, kde sahaly od Norska přes Polsko až na východ po Bělorusko a horní Povolží.

Smrk (Picea abies) je jednou z nejběžnějších a ekonomicky nejdůležitějších dřevin v severní a střední Evropě. To je dáno tím, že je smrk (v Českých zemích již od poloviny 18. století viz. také článek Lesnictví) s oblibou vysazován v hospodářských lesích. Díky dobrým produkčním vlastnostem umožnilo jeho zavádění lesníkům významně zvýšit produkci dříví. Ovšem plošné zavádění smrkových a borových porostů s nedostatečnou příměsí ostatních dřevin v kombinaci se slabou porostní výchovou, jednostranně zaměřenou na kvalitu dříví, vedlo v minulosti zároveň k rozsáhlým hmyzím kalamitám a nebývalému nárůstu větrných polomů nebo škodám mokrým sněhem. Jako okrasný strom je smrk pěstován ve vhodných klimatických podmínkách téměř po celém světě.
Citace z Wikipedie
cz
Smrk ztepilý (Picea abies)
Smrk ztepilý (Picea abies)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies)
Smrk ztepilý (Picea abies)
cz
Smrk ztepilý - šiška (Picea abies)
Smrk ztepilý - šiška (Picea abies)
Garten.cz (Zahrada-cs.com): Smrk ztepilý - Picea abies
cz
Smrk ztepilý (Picea abies)
Smrk ztepilý (Picea abies)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies)
Smrk ztepilý (Picea abies)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies)
Smrk ztepilý (Picea abies)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies)
Smrk ztepilý (Picea abies)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies)
Smrk ztepilý (Picea abies)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies)
Smrk ztepilý (Picea abies)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies)
Smrk ztepilý (Picea abies)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies)
Smrk ztepilý (Picea abies)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies)
Smrk ztepilý (Picea abies)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies)
Smrk ztepilý (Picea abies)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies)
Smrk ztepilý (Picea abies)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies)
Smrk ztepilý (Picea abies)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies)
Smrk ztepilý (Picea abies)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies)
Smrk ztepilý (Picea abies)
cz
Smrk ztepilý - hálky (Picea abies)
Smrk ztepilý - hálky (Picea abies)
YOS: Nemoc smrků - mšice. Tato mšice napadá jen oslabené smrky. Smrky, které rostou na nevhodném stanovišti. Jako třeba ten náš, viz foto. U nás je moc sucho, vápenitá půda a větry. Jelikož smrk má nehluboké kořeny je citlivý na vysychání při letních teplotách. Taky nemá rád větry a znečištěné ovzduší. 

Garten na Vašem obrázku Smrk ztepilý - hálky už jsou hálky opuštěné. Mšice z nich vyletěli v srpnu. Snesou vajíčka a do zimy se ještě vylíhnou larvy. Ty přezimují v poupatech nebo v prasklinách kůry. Na jaře - asi v dubnu začnou sát z listů a vytvářet hálky, které vypadají jako šišky. Já se snažím tyto hálky odstraňovat, aby bylo co nejméně dospělých mšic. Zalévat bohužel nemohu, nejsem v Česku.

Všechno jde tak, jak má jít.
cz
Korovnice smrková na smrku květen (Sacchiphantes abietis)
Korovnice smrková na smrku květen (Sacchiphantes abietis)
Marie Fárová: Smrk ztepilý - Picea abies Inversa
Synonymum: Picea excelsa
Další názvy: smrk obecný
Čeleď:  Pinaceae - borovicovité
Místo: Arboretum Žampach
Cituji z tabule poznávacího okruhu: "Smrk ztepilý, obecný (Picea abies, excelsa) je schopen dorůst výšky 50 až 70 m a průměru kmene až 2 m a je tak nejvyšším domácím stromem v Evropě. Dožívá se i přes 500 let. Původně se vyskytoval pouze v horských a podhorských oblastech, dnes ho nacházíme i v nižších polohách, kam byl vysazován díky své velmi rychlé produkci dřevní hmoty. Vyžaduje však vláhu a čisté ovzduší. Jeho habitus je lehce závojovitý, protáhle přišpičatělé jehlice (10-25 mm dlouhé) vytrvávají kolem 8 let. Válcovité šištice (8-16 x 3-4 cm) mají tuhé plodní šupiny. Právě z tohoto druhu je vyšlechtěno nejvíce okrasných kultivarů lišících se zejména habitem a barvou jehlic. Kultivar ´Inversa´ má splývající větve, které jsou výrazně přitisklé ke kmeni. Ozdobou parku jsou i kultivary tzv. „hadích smrků“ ´Cranstonii´ a ´Virgata´, charakteristické řídkou korunou a hadovitě propletenými větvemi a na koncích větví nahloučenými větvičkami."
cz
Smrk ztepilý (Picea abies Inversa)
Smrk ztepilý (Picea abies Inversa)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies Inversa)
Smrk ztepilý (Picea abies Inversa)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies Inversa)
Smrk ztepilý (Picea abies Inversa)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies Inversa)
Smrk ztepilý (Picea abies Inversa)
cz
Smrk ztepilý - jehlice (Picea abies Inversa)
Smrk ztepilý - jehlice (Picea abies Inversa)
Marie Fárová: Smrk ztepilý - Picea abies Virgata
Místo: Arboretum Žampach
cz
Smrk ztepilý (Picea abies Virgata)
Smrk ztepilý (Picea abies Virgata)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies Virgata)
Smrk ztepilý (Picea abies Virgata)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies Virgata)
Smrk ztepilý (Picea abies Virgata)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies Virgata)
Smrk ztepilý (Picea abies Virgata)
cz
Smrk ztepilý - jehlice (Picea abies Virgata)
Smrk ztepilý - jehlice (Picea abies Virgata)
Ing. Miloš Krump: Smrk ztepilý - Picea abies
Smrk ztepilý je 20 až 50 m vysoký jehličnatý strom z čeledi Pinaceae s válcovitou až kuželovitou korunou. Spodní větve se mírně sklánějí. Jehlice jsou krátké a mají tmavě zelenou barvu. Nenápadné samčí žlutavě červené, samičí zelené nebo červené šištice se objevují v dubnu až květnu.

Jedná se poměrně o velmi rychle rostoucí strom s průběžným kmenem a velkou tvarovanou korunou. Vyžaduje chladnější polohy s vysokou vzdušnou vlhkostí a vyššími srážkami. Naopak nesnáší příliš dlouhá období s vysokými teplotami a suchem. Je rovněž citlivý na znečištění ovzduší.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Smrk ztepilý (Picea abies)
Smrk ztepilý (Picea abies)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies)
Smrk ztepilý (Picea abies)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies)
Smrk ztepilý (Picea abies)
Marie Fárová: Smrk ztepilý - Picea abies 'Viminalis'
Místo: Botanická zahrada Praha Troja
cz
Smrk ztepilý (Picea abies Viminalis)
Smrk ztepilý (Picea abies Viminalis)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies Viminalis)
Smrk ztepilý (Picea abies Viminalis)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies Viminalis)
Smrk ztepilý (Picea abies Viminalis)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies Viminalis)
Smrk ztepilý (Picea abies Viminalis)
cz
Smrk ztepilý - jehlice (Picea abies Viminalis)
Smrk ztepilý - jehlice (Picea abies Viminalis)
Ing. Miloš Krump: Smrk ztepilý - Picea abies 'Nidiformis'
Smrk ztepilý Nidiformis vytváří Ve střední části koruny tvoří tzv. hnízdovitou prohlubeninu.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Smrk ztepilý 'Nidiformis' (Picea abies)
Smrk ztepilý 'Nidiformis' (Picea abies)
cz
Smrk ztepilý 'Nidiformis' (Picea abies)
Smrk ztepilý 'Nidiformis' (Picea abies)
cz
Smrk ztepilý 'Nidiformis' (Picea abies)
Smrk ztepilý 'Nidiformis' (Picea abies)
cz
Smrk ztepilý 'Nidiformis' (Picea abies)
Smrk ztepilý 'Nidiformis' (Picea abies)
Ing. Miloš Krump: Smrk ztepilý - Picea abies
Picea abies je strom až 50 m vysoký s průběžným přímým kmenem, kuželovitou korunou a s pravidelným přeslenitým větvením. Věk tohoto stromu se odhaduje na 300 až 400 (někdy až 600) let.
Kořenový systém je plošný, rozložený při povrchu půdy. Smrk trpí zcela rychlým vyčerpáním půdy v horním horizontu, dále je také velice náchylný na vývraty.
Kůra je zpočátku tenká, světle hnědá, později se vybravuje do šeda a odlupuje se v tenkých šupinách.
Dřevo je stejnoměrně žlutobílé, letokruhy jsou zřetelné, přechod jarního a letního dřeva je zcela náhlý.
Jehlice jsou čtyřhranné, zašpičatělé a rostou kolem celé větévky.
Smrk ztepilý kvete v dubnu až červnu. Samčí šištice jsou elipsoidní asi 20 až 25 mm dlouhé žlutavě červené a stopkaté, umístěné mezi jednoletými jehlicemi. Samičí šištice jsou přisedlé, zelené až purpurově červené, vzpřímené a dosahují délky 60 mm.
V porostu začíná plodit od 60 let. Semenné roky se opakují po 4 až 5 letech.
Šišky jsou různé velikosti od 8 do 20 cm, dozrávají prvním rokem (na podzim). Po vypadnutí semene opadávají celé. Šišky obsahují značné množství semen.
Semena jsou poměrně malá 2 až 5 mm dlouhá, tmavě hnědá až červenohnědá opatřena křídly.

Smrk ztepilý je světlomilnápolostinná dřevina, která v mládí velice dobře toleruje zástin. Na půdu a geologické podloží nemá vyhraněné nároky. Je  zcela náročný na půdní vlhkost. Nedostatek vláhy bývá dost často limitujícím faktorem pro jeho růst.

Smrk je hlavní hospodářskou dřevinou, zpracovává se zejména na řezivo, papír, poskytuje truhlářské a stavební dřevo. Velice je také ceněno tzv. rezonanční dřevo jež má své využití při výrobě hudebních nástrojů.

V sadovnictví se využívá jako podnož pro nejrůznější kultivary smrku.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Smrk ztepilý (Picea abies)
Smrk ztepilý (Picea abies)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies)
Smrk ztepilý (Picea abies)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies)
Smrk ztepilý (Picea abies)
cz
Smrk ztepilý - semena (Picea abies)
Smrk ztepilý - semena (Picea abies)
Marie Fárová: Smrk ztepilý - Picea abies 'Virgata'
Místo: Dendrologická zahrada Průhonice
Editoval Marie Fárová (17.11. 2014 22:25:40)
cz
Smrk ztepilý (Picea abies Virgata)
Smrk ztepilý (Picea abies Virgata)
cz
Smrk ztepilý - habitus (Picea abies Virgata)
Smrk ztepilý - habitus (Picea abies Virgata)
cz
Smrk ztepilý - šiška (Picea abies Virgata)
Smrk ztepilý - šiška (Picea abies Virgata)
cz
Smrk ztepilý - větve (Picea abies Virgata)
Smrk ztepilý - větve (Picea abies Virgata)
cz
Smrk ztepilý - větve (Picea abies Virgata)
Smrk ztepilý - větve (Picea abies Virgata)
Další informace v článcích o rostlinách
Picea abies 'Nidiformis' - smrk ztepilý Picea abies 'Nidiformis' - smrk ztepilý
Původ: Odrůda vyšlechtěna v roce 1904, původní druh pochází ze severní a střední Evropy. Přirozený výskyt převáženě v podhorských a horských oblastech s vyššími srážkami - 600 až 1500 m n.m. Vzhled: Zakrslý smrk, výška 80-100 cm. Rostlina netvoří terminální …
Picea abies 'Little Gem' - smrk ztepilý Picea abies 'Little Gem' - smrk ztepilý
Miniaturní smrk, výška 30-40 cm. Rostlina vytváří polokulovitý až polštářovitý keřík, s velmi hustým jemným větvením. Ideální rostlina pro skalky, vřesoviště stejně tak pro osazování nádob a koryt. Původ: Odrůda vyšlechtěna před rokem 1960 (F.J. Grootendorst) …
Picea abies 'Formánek' - smrk ztepilý Picea abies 'Formánek' - smrk ztepilý
Polehavý až plazivý smrk, výška 10-25 cm. Větve téměř kopírují terén a tvoří až převislý habitus. Půda běžná, ne příliš zásaditá, vlhčí. Vyžaduje dostatek slunce, nikoli však vysychavý úpal. Původ: Odrůda vyselektována v roce 1943 (V.Formánek) ze …