Garten.cz (Zahrada-cs.com): Smrk sitka - Picea sitchensis
Synonyma: Abies falcata, Abies menziesii, Picea falcata, Pinus sitchensis
cz
Smrk sitka (Picea sitchensis)
Smrk sitka (Picea sitchensis)
cz
Smrk sitka (Picea sitchensis)
Smrk sitka (Picea sitchensis)
Ing. Miloš Krump: Smrk sitka - Picea sitchensis
Picea sitchensis je 45 až 60 (někdy až 90) m vysoký jehličnatý strom z čeledi Pinaceae skuželovitou korunou a odstávajícmi větvemi. Koruna je poměrně široká a má tendenci vytvářet tzv. výmladky.
V zaplavovaných oblastech se též mohou tvořit  i adventivní kořeny.
Jehlice jsou 15 až 25 mm dlouhé, zploštělé, úzké, tuhé a ostře zašpičatělé. Na líci jsou leskle zelené, na spodní straně jsou dva proužky bílých průduchů.
Pupeny jsou kuželovité a prskyřičnaté.
Šišky jsou bělavé asi 5 až 8 cm dlouhé. Semenné šupiny jsou tenké, dlouze kosočtverečné a ohebné.

Smrk sitka plodí od 20 až 30 roku, zápoji okolo 40 roku. Semenné roky se objevují jednou za 3 až 4 roky. Tento smrk se dožívá okolo 700 až 800 let

Picea sitchensis pochází ze severozápadní oblasti severní Ameriky.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.