Ing. Miloš Krump: Tolice dětelová - Medicago lupulina
Medicago lupulina je jednoletá nebo dvouletá rostlina z čeledi Fabaceae, dorůstající do výšky 10 až 50 cm. Stonek tolice dětelové je hranatý, poléhavý až vystoupavý. Listy jsou obvejčité, jemně pilovité na špičce vybíhají v charakteristický zub. Palisty jsou kopinaté, často špičaté. Květy jsou dlouhé 2 až 5 mm. Lusky jsou spirálovitě svinuté a mají ledvinitý tvar.

Medicago lupulina roste převážně na loukách, chudých travnatých porostech, na mezích a na železničních náspech.
Editoval krumpold (02.12. 2013 20:59:14)

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Tolice dětelová (Medicago lupulina)
Tolice dětelová (Medicago lupulina)
cz
Tolice dětelová (Medicago lupulina)
Tolice dětelová (Medicago lupulina)
Ing. Miloš Krump: Tolice dětelová - Medicago lupulina
Tvar semen Medicago lupulina je vejčitý. Délka se pohybuje okolo 2 mm. Barva semene je žlutázelenavě žlutá, někdy i černě mramorovaná. Starší semena jsou pak hnědá. Povrch semene je slabě lesklý a hladký.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Tolice dětelová - semena (Medicago lupulina)
Tolice dětelová - semena (Medicago lupulina)
cz
Tolice dětelová (Medicago lupulina)
Tolice dětelová (Medicago lupulina)
cz
Tolice dětelová (Medicago lupulina)
Tolice dětelová (Medicago lupulina)
cz
Tolice dětelová (Medicago lupulina)
Tolice dětelová (Medicago lupulina)
cz
Tolice dětelová (Medicago lupulina)
Tolice dětelová (Medicago lupulina)
cz
Tolice dětelová (Medicago lupulina)
Tolice dětelová (Medicago lupulina)