Jan Kolman: Pcháč bělohlavý - Cirsium eriophorum, čeleď hvězdnicovité - Astraceae, je dvouletá, 50 - 150 cm vysoká bylina. Prvním rokem vytváří pouze růžice ostnitých listů, druhým rokem vytváří lodyhu, v horní části rozvětvenou, se střídavými, rozeklanými ostnitými listy. Květenství,složená z trubičkovitých kvítků jsou nápadné jak svou červenofialovou barvou a velikostí, tak i zákrovními listeny, které jsou pavučinatě běloplstnaté. Roste na výslunných stráních, v křovinách pasekách v teplejších krajích, např. v Čes. Středohoří. Kvete od července do září.
cz
Pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum)
Pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum)
Zdena: Pcháč bělohlavý - Cirsium eriophorum
Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité
Místo: Vrch Číčov
cz
Pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum)
Pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum)
cz
Pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum)
Pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum)
cz
Pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum)
Pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum)
cz
Pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum)
Pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum)
cz
Pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum)
Pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum)
Ing. Miloš Krump: Pcháč bělohlavý - Cirsium eriophorum
Čeleď: Asteraceae

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum)
Pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum)
cz
Pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum)
Pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum)
cz
Pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum)
Pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum)