cz
Kalokvět okoličnatý (Agapanthus umbellatus)
Kalokvět okoličnatý (Agapanthus umbellatus)
cz
Kalokvět okoličnatý (Agapanthus umbellatus)
Kalokvět okoličnatý (Agapanthus umbellatus)
cz
Kalokvět okoličnatý - květ (Agapanthus umbellatus)
Kalokvět okoličnatý - květ (Agapanthus umbellatus)
Ing. Miloš Krump: Kalokvět okoličnatý - Agapanthus umbellatus
Agapanthus umbellatus náleží do čeledi Liliaceae a pochází ze západní oblasti Kapska. Trsy přízemních žlábkovitě řemenovitých listů, které jsou většinou obloukovitě ohnuté, vyrůstají z krátkých oddenků s hustými dužnatými kořeny. Okolíky vyrůstají asi na 45 cm vysokých stvolech, které se objevují od poloviny léta do podzimu. Každý okolík obsahuje okolo 20 až 50 květů světle modré nebo tmavě modré barvy.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Kalokvět okoličnatý (Agapanthus umbellatus)
Kalokvět okoličnatý (Agapanthus umbellatus)