Ing. Miloš Krump: Lolium perenne (jílek vytrvalý) nebo též anglický jílek. Z botanického hlediska se jedná o vytrvalou, tmavozelenou, lesklou a řídce trsnatou trávu. Stébla jsou hladká, přímá až slabě vystoupavá nebo obloukovitě vystoupavá 10 až 70 cm vysoká s malým množstvím kolének. Listy jsou zcela lysé, v kolénkách rýhované. Čepele jsou 2 až 4 cm široké, na svrchní straně s četnými podélně probíhajícími žebry. Na svrchní straně jsou drsné, na spodní hladké a zašpičatělé. Zřetelná a krátká ouška se nachází na bázi čepele. Klásky jsou odstávající a často zahnuté. Lichoklas má zploštělý tvar.

Jílek vytrvalý se používá pro parkové, rekreační a zejména pak intenzivně zatěžované trávníky.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Jílek vytrvalý (Lolium perenne)
Jílek vytrvalý (Lolium perenne)
cz
Jílek vytrvalý (Lolium perenne)
Jílek vytrvalý (Lolium perenne)
cz
Jílek vytrvalý (Lolium perenne)
Jílek vytrvalý (Lolium perenne)
Ing. Miloš Krump: Jílek vytrvalý - Lolium perenne
Jílek vytrvalýpluchaté bezosinaté obilky asi 5 až 7,5 mm dlouhé, protáhlé, na dolním konci jsou uťaté, na horní pak hrotité a na hřbetní straně mírně vypouklé. Povrch obilky jílku vytrvalého je žlutohnědýšedavě hnědý.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Jílek vytrvalý - obilky (Lolium perenne)
Jílek vytrvalý - obilky (Lolium perenne)