Ing. Miloš Krump: Anagalis arvensis (drchnička rolní) náleží do čeledi Primulaceae, jedná se o jednoletou rostlinu, vyskytující se převážně v teplejších oblastech, kde roste na vápnitých půdách. Děložní listy drchničky jsou drobné vejčitokopinaté až vejčitě kosníkovité, 4 až 6 mm dlouhé, na konci tupé, na spodní části stažené v krátký zpočátku vzpřímený řapík. Čepele jsou celokrajné, slabě masité, lysé, jasně zelené barvy, na rubu hnědočerveně tečkované. Pravé listy jsou vstřícné křižmostojné. První párové listy jsou okrouhle vejčité, tupě špičaté 5 až 9 mm široké, celokrajné, lysé na rubu tečkované. Lodyha je čtyřhranná dosahující výšky 10 až 30 cm, často však poléhavá a větvená. Květy se vytvářejí v úžlabí listů, koruna bývá světle červená.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Drchnička rolní (Anagalis arvensis)
Drchnička rolní (Anagalis arvensis)
cz
Drchnička rolní (Anagalis arvensis)
Drchnička rolní (Anagalis arvensis)
Další informace v článcích o rostlinách
Anagallis arvensis - drchnička rolní Anagallis arvensis - drchnička rolní
Čeleď: prvosenkové; výška: 5–30 cm; doba kvetení: červen–říjen; jednoletá bylina Drchnička rolní byla dříve považována za léčivou rostlinu účinnou proti choromyslnosti. Květy se otevírají po ránu asi okolo 9. hodiny a uzavírají se odpoledne nejpozději …
Euromedia Group k.s. | 14.09. 2009