Ing. Miloš Krump: Galeopsis speciosa (konopice sličná) je 30 až 100 cm vysoká jednoletá rostlina z čeledi Lamiaceae s lysou lodyhou, pouze pod uzlinami s tuhými odstálými chlupy. Listy konopice jsou řapíkaté, podlouhlé až vejčité, pilovité. Květy jsou daleko větší než u jiných druhů konopic. Střední lalok jinak žlutého květu je fialový, oba postranní laloky jsou většinou na špičce bílé. Korunní trubka je dvakrát delší než kalich, který je spoře chlupatý nebo lysý.

Konopice sličná je rozšířena po střední a východní Evropě, osidluje zejména pole, mýtiny, lesy, okraje cest a pustá místa.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Konopice sličná (Galeopsis speciosa)
Konopice sličná (Galeopsis speciosa)
cz
Konopice sličná (Galeopsis speciosa)
Konopice sličná (Galeopsis speciosa)
Ludmila Unzeitigová: Konopice sličná - Galeopsis speciosa
Další názvy: konopice ozdobná
Čeleď: Lamiaceae - hluchavkovité
cz
Konopice sličná (Galeopsis speciosa)
Konopice sličná (Galeopsis speciosa)
cz
Konopice sličná (Galeopsis speciosa)
Konopice sličná (Galeopsis speciosa)
cz
Konopice sličná (Galeopsis speciosa)
Konopice sličná (Galeopsis speciosa)
cz
Konopice sličná (Galeopsis speciosa)
Konopice sličná (Galeopsis speciosa)