Ludmila Unzeitigová: Topol osika - Populus tremula
Synonyma: Tremula vulgaris
Další názvy: osika
Čeleď: Salicaceae - vrbovité
Místo: louka Vsetín
cz
Topol osika (Populus tremula)
Topol osika (Populus tremula)
cz
Topol osika (Populus tremula)
Topol osika (Populus tremula)
cz
Topol osika - barevný list na podzim (Populus tremula)
Topol osika - barevný list na podzim (Populus tremula)
cz
Topol osika - kmen (Populus tremula)
Topol osika - kmen (Populus tremula)
cz
Topol osika list na podzim (Populus tremula)
Topol osika list na podzim (Populus tremula)
Marie Fárová: Topol osika - Populus tremula
Čeleď: Salicaceae - vrbovité
cz
Topol osika (Populus tremula)
Topol osika (Populus tremula)
cz
Topol osika (Populus tremula)
Topol osika (Populus tremula)
cz
Topol osika - jehněd (Populus tremula)
Topol osika - jehněd (Populus tremula)
cz
Topol osika - jehnědy (Populus tremula)
Topol osika - jehnědy (Populus tremula)
cz
Topol osika - kmen (Populus tremula)
Topol osika - kmen (Populus tremula)
cz
Topol osika - list (Populus tremula)
Topol osika - list (Populus tremula)
cz
Topol osika - podzimní list (Populus tremula)
Topol osika - podzimní list (Populus tremula)
cz
Topol osika - podzimní list (Populus tremula)
Topol osika - podzimní list (Populus tremula)
cz
Topol osika - podzimní zbarvení (Populus tremula)
Topol osika - podzimní zbarvení (Populus tremula)
cz
Topol osika - v květu (Populus tremula)
Topol osika - v květu (Populus tremula)
Ing. Miloš Krump: Topol osika - Populus tremula
Populus tremula je 20 až 30 m vysoký strom z čeledi Salicaceae s řídkou kulovitou korunou. Kořen je plošně rozvinutý, přizpůsobený nejrůznějším podkladům. Populus tremula tvoří kořenové výmladky.
Borka je zelenošedá a poměrně dlouho hladká s velkými kosočtverečnými jizvami, ve stáří je pak rozpukaná a šedá. Letorosty jsou oblé, lysé a lesklé. Pupeny jsou lysé, kuželovité, zašpičatělé a slabě lepkavé. Pupeny jsou pokryty větším množstvím hnědých až skořicově hnědých lesklých šupin. Listy jsou okrouhlé až okrouhle vejčité, hrubě vykrajovaně zubaté, lysé, v mládí chlupaté.
Populus tremula kvete před olistěním v březnu až dubnu. Samčí jehnědy jsou visící, samičí mají krátce stopkatý semeník s dvěma červenými bliznami. Poměrně lehká semena jsou šedohnědá až šedofialová.

V České republice je Populus tremula druhem nížin, pahorkatin a nižších horských poloh. Je světlomilnou dřevinou, velice dobře se ji daří na stanovištích s vysokou hladinou spodní vody. Nejlépe roste na hlubokých živných půdách, rovněž snese růst na slabě zakyselených půdách. Populus tremula snáší znečištěné ovzduší.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Topol osika (Populus tremula)
Topol osika (Populus tremula)
cz
Topol osika (Populus tremula)
Topol osika (Populus tremula)
cz
Topol osika (Populus tremula)
Topol osika (Populus tremula)