cz
Dub zimní mišpulolistý (Quercus petraea var mespilifolia)
Dub zimní mišpulolistý (Quercus petraea var mespilifolia)
cz
Dub zimní mišpulolistý (Quercus petraea var mespilifolia)
Dub zimní mišpulolistý (Quercus petraea var mespilifolia)
cz
Dub zimní mišpulolistý (Quercus petraea var mespilifolia)
Dub zimní mišpulolistý (Quercus petraea var mespilifolia)
cz
Dub zimní mišpulolistý (Quercus petraea var mespilifolia)
Dub zimní mišpulolistý (Quercus petraea var mespilifolia)
cz
Dub zimní mišpulolistý - list (Quercus petraea var mespilifolia)
Dub zimní mišpulolistý - list (Quercus petraea var mespilifolia)
cz
Dub zimní mišpulolistý - plod (Quercus petraea var mespilifolia)
Dub zimní mišpulolistý - plod (Quercus petraea var mespilifolia)
Ing. Miloš Krump: Dub zimní - Quercus petraea
Další názvy: drmák, zimák
Synonyma: Quercus sessilis, Quercus sessiliflora

Quercus petraea je 30 až 40 m vysoký opadavý strom z čeledi Fagaceae se širokou, nepravidelnou korunou a silnými křivolakými větvemi.
Kořenová soustava je všestranně vyvinutá, hluboká a je přizpůsobena nejrůznějším podmínkám. Tvoří početnější pařezové výmladky než Quercus robur.
Kůra je podobná jako u Quercus robur. Pupeny jsou protáhlejší, špičatější a jsou postaveny spirálovitě. Listy jsou obvejčité, střídavě postavené, asi 8 až 12 cm dlouhé a  raší asi o 14 dříve než u Quercus robur. Pupeny jsou asi 1 cm dlouhé, žlutohnědé a špičatější než u Quercus robur.
Samičí květy jsou na konci větévek, zatímco samčí se tvoří v koncových klasech. Plodem jsou asi 1,5 až 2.5 cm dlouhé žaludy, které jsou umístěny po 1 až 5 na společné stopce. Dozrávají na podzim.

Quercus petraea pochází z Evropy, Krymu a Kavkazu.

Dub zimní je světlomilnou dřevinou, nemá velké nároky na srážky či na půdní vlhkost. Daří se mu i na chudých, kyselých či štěrkovitých půdách. Nesnese však mokré půdy. Na znečištěné městské ovzduší není nijak citlivý.

Mezi kultivary patří např. Quercus petraea x Cochleata, jež má lžícovitě prohnuté listy.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Dub zimní - Quercus petraea
Hlavní rozlišovací znaky:
- čepel má klínovitou bázi a delší řapík
- žaludy jsou buď přisedlé nebo krátce stopkaté

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Dub zimní - habitus (Quercus petraea)
Dub zimní - habitus (Quercus petraea)
cz
Dub zimní - list (Quercus petraea)
Dub zimní - list (Quercus petraea)
cz
Dub zimní - větévka s listy (Quercus petraea)
Dub zimní - větévka s listy (Quercus petraea)
cz
Dub zimní - větévka s listy (Quercus petraea)
Dub zimní - větévka s listy (Quercus petraea)
cz
Dub zimní - větévka s listy (Quercus petraea)
Dub zimní - větévka s listy (Quercus petraea)