Marie Fárová: Dub šípák - Quercus pubescens
Čeleď:  Fagaceae - bukovité
Místo: Botanická zahrada Praha Na Slupi
cz
Dub šípák (Quercus pubescens)
Dub šípák (Quercus pubescens)
cz
Dub šípák (Quercus pubescens)
Dub šípák (Quercus pubescens)
cz
Dub šípák - podzimní list (Quercus pubescens)
Dub šípák - podzimní list (Quercus pubescens)
Ing. Miloš Krump: Dub šípák - Quercus pubescens
Další názvy: dub pýřitý
Synonyma: Quercus lanuginosa, Quercus sissiliflora

Quercus pubescens je 7 až 15 m vysoký opadavý strom z čeledi Fagaceae se široce rozkladitou korunou a s tmavou kostkovitě rozpukanou borkou. Kořenový systém je velice dobře vyvinutý a dobře upevňuje strom v půdě.
Pupeny jsou postaveny spirálovitě, pupenové šupiny jsou plstnaté a hnědé. Letorosty jsou olivově zelené, světle hnědéčervenohnědé, šedoplstnaté.
Listy jsou střídavě postavené, obvejčité asi 5 až 9 cm velké se 4 až 5 laloky na každé straně.
Quercus pubescens kvete v dubnu až květnu. Samčí květyjehnědy dosahují délky asi 6 cm a samičí květy je téměř přisedlé v paždí listů. Plodyžaludy jsou uložené v hluboké číšce, která má ploché přitisknuté plstnaté šupiny. Žaludy dozrávají v září až říjnu.

Dub pýřitý pochází ze západní, střední, jihovýchodní Evropy, Kavkazu a Malé Asie.

Z hlediska ekologických požadavků je světlomilnou dřevinou. Velice dobře snáší suchá stanoviště. V suchomilných společenstvech roste zejména na vápencových, opukových nebo čedičových stráních.

V sadovnictví má omezené využití.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
Ing. Miloš Krump: Dub šípák - Quercus pubescens
Hlavní rozlišovací znaky.
- má plstnaté výhony
- na rubu plstnaté listy
- krátce stopkatý žalud, jež má plstnatou číšku

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.