Ing. Miloš Krump: Národní park Podyjí
Národní park Podyjí se nachází na pomezí Česka a Rakouska mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem, je rovněž v současné době jediným moravským národním parkem. Na dolnorakouské straně na tento park navazuje Národní park Thayatal. V České republice patří NP Podyjí svou rozlohou (63 km2) k nejmenším národním parkům. Park byl vyhlášen ke dni 1. července 1991. Přirozenou osu tohoto parku tvoří asi 40 km úsek Dyje. Jde o jedinečnou ukázku údolí vytvořeného erozní činností řeky ve starých kyselých horninách. Meandrující kaňon dosahuje hloubky 150 až 220 m a po obou stranách ho lemují skalní stěny, dále těžko přístupné strže a svahy se sutěmi.

Většinu NP Podyjí pokrývají lesy a to z 85 %, na zemědělské plochy připadá asi 9 % rozlohy, zbytek pak tvoří osady a vodní plochy. Na zcela mimořádné bohatosti flóry a fauny se kromě členitosti terénu projevuje rovněž poloha parku na předělu středoevropské lesní a panonské stepní zóny. Přirozené dubohabřiny jsou nyní místy nahrazovány kulturními borovými a modřínovými lesy.

K nejzajímavějším zástupcům flóry patří kromě asi 18 druhů orchidejí (Orchidea) i kýchavice černá (Veratrum nigrum), brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), divizna nádherná (Verbascum densiflorum), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), ploštičník evropský (Cimicifuga europaea), klokoč zpeřený (Staphylea pinnata), mahalebka obecná (Prunus mahaleb), růže galská (Rosa gallica) nebo dub žlutavý (Quercus dalechampii).

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR
cz
Brambořík nachový (Cyclamen purpurascens)
Brambořík nachový (Cyclamen purpurascens)
cz
Brslen evropský (Euonymus europaeus)
Brslen evropský (Euonymus europaeus)
cz
Svitel latnatý (Koelreuteria paniculata)
Svitel latnatý (Koelreuteria paniculata)
cz
Národní park Podyjí
Národní park Podyjí
cz
Národní park Podyjí
Národní park Podyjí