Ing. Miloš Krump: Zerav východní - Thuja orientalis
Thuja orientalis je jehličnatý strom z čeledi Cupressaceae s kuželovitou nebo nepravidelnou korunou a s vláknitě červenohnědou kůrou a vzpřímenými, nepravidelně uspořádanými, zploštělými, ve svislé rovině postavenými větvemi a šupinovitými, klínovitě kosníkově tvarovanými, tupými, slabě aromatickými, středně až žlutě zbarvenými listy. Vzpřímené vejčité až hruškovité modrošedé ojíněné samičí šišky, které jsou asi 2 cm dlouhé a mají 3 nebo 4 dvojice šupin. Každá šupina má vyčnívající háček těsně pod svou špičkou. Zerav východní má svůj původ v oblastech severní Číny, Mongolsku a severní Koreji.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Zerav východní 'Franky Boy' (Thuja orientalis)
Zerav východní 'Franky Boy' (Thuja orientalis)
cz
Zerav východní 'Franky Boy' (Thuja orientalis)
Zerav východní 'Franky Boy' (Thuja orientalis)
Ing. Miloš Krump: Zerav východní - Thuja orientalis
Zerav východní x Aurea Nana je pomalu rostoucí, asi 50 až 100 cm vysoký, stálezelený jehličnan.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Zerav východní 'Aurea Nana' (Thuja orientalis)
Zerav východní 'Aurea Nana' (Thuja orientalis)
cz
Zerav východní 'Aurea Nana' (Thuja orientalis)
Zerav východní 'Aurea Nana' (Thuja orientalis)