Ing. Miloš Krump: Geofyty
Geofyty jsou rostliny s orgány, které přetrvávají nepříznivé roční období ukrytím v půdě.

Příkladem hlízovitých geofytů jsou rostliny, které přetrvávají mrazivou zimu buď v podzemní kořenové hlíze (např. Orchidaceaevstavačovité), nebo ve stonkové hlíze (např. Eranthis hyemalistalovín zimní, Corydalisdymnivka, Cyclamenbrambořík) či v cibuli (Liliumlilie, Tulipatulipán, NarcissusNarcis). Mezi oddenkové geofyty patří např. Poa pratensis (lipnice luční) či Polygonatum odoratum (kokořík vonný). Kořenové geofyty tvoří např. Cirsium arvense (pcháč oset), Lathyrus sylvestris (hrachor lesní) nebo Aconitum plicatum (oměj šalamounek).

Patřím mezi členy Specializovaných základních organizací ČZS Gladiris, Martagon a Rosa klub ČR