cz
Jedle Veitchova (Abies veitchii)
Jedle Veitchova (Abies veitchii)
cz
Jedle Veitchova - jehličí (Abies veitchii)
Jedle Veitchova - jehličí (Abies veitchii)
Marie Fárová: Jedle Veitchova - Abies veitchii
Místo: Arboretum Žampach
Cituji z tabule poznávacího okruhu: "Japonská jedle Veitchova (Abies veitchii) je v detailech podobná jedli líbezné. Je však habituelně štíhlá, řídká a menší (do 20 m). Její jehlice, na větvičce hustě postavené, směřující vzhůru a částečně dopředu, často vynikají již na dálku svými výrazně širokými bílými pruhy průduchů na rubu. Šištice jsou drobné 6 x 3 cm. Nejlépe působí před tmavým pozadím."
cz
Jedle Veitchova (Abies veitchii)
Jedle Veitchova (Abies veitchii)
cz
Jedle Veitchova - jehlice (Abies veitchii)
Jedle Veitchova - jehlice (Abies veitchii)
Ing. Miloš Krump: Jedle Veitchova - Abies veitchii
Abies veitchii je asi 20 m vysoký jehličnatý strom z čeledi Pinaceae s řídkou a pravidelně větvenou korunou. Mezi tmavou zelení vynikají stříbřité spodky kratších, měkkých a šikmo nahoru postavených jehlic. Pupeny jsou pryskyřičnaté.

Z hlediska pěstování je náročnější, nesnese sucho a vápník. Ze sadovnického pohledu je velice vhodná do menších zahrad, Nejlépe však vyniká před tmavým pozadím.
Abies veitchii - jedle Veitchova

Abies veitchii - jedle Veitchova

Abies veitchii - jedle Veitchova - jehličí

Abies veitchii - jedle Veitchova - jehličí


Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.