Ing. Miloš Krump: Bažanka roční - Mercurialis annua
Mercurialis annua je jednoletá 10 až 50 cm vysoká pozdně jarní plevelná rostlina z čeledi Euphorbiaceae s řapíkatými, vejčitými a eliptickými světlezelenými listy, které jsou na okrajích vroubkovaně pilovité. Bažanka roční je dvoudomá rostlina. Samčí květenství jsou složena z klubíček hroznů, kdežto samičí květy rostou jednotlivě, jsou přisedlé a krátce stopkaté. Květy mají nažloutle zelenou barvu. Po odkvětu se vytváří dvoupouzdrá tobolka. V každém pouzdře je uloženo vejčité, oválné, lesklé žlutohnědé semeno. Bažanka roční se rozmnožuje generativně, jedna rostlina dokáže vytvořit až 2 000 semen.

Z hlediska výskytu osidluje hlavně rumiště, dále ji lze nalézt v okolí lidských sídel, v zahradách, sadech nebo vinohradech. Zapleveluje hlavně zeleniny a okopaniny.

Regulace tohoto plevele spočívá v pravidelné kultivaci půdy, velice dobře na tuto plevelnou rostlinu působí herbicidy.

Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme ji nejdříve dobře poznat.
Použitá literatura je k dispozici u autora příspěvků.
cz
Bažanka roční (Mercurialis annua)
Bažanka roční (Mercurialis annua)